Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

Tổ chức hội nghị - hội thảo

Một số thông tin bạn cần biết
  • Tư cách pháp nhân về chức năng hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của SCEDFA được quy định tại các Quyết định 1805/QĐ-UB ngày 26/6/1997 và Quyết định số 1431/QĐ-UB ngày 20/3/1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm phục vụ đối ngoại Đà Nẵng.
  • SCEDFA đã nhận đăng cai và tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo.
  • Đội ngũ cán bộ viên chức trẻ, năng động, được đào tạo nghiệp vụ căn bản và được rèn luyện qua kinh nghiệm thực tế trong quá trình tổ chức hội nghị, hội thảo từ nhiều năm qua.
  • Là đơn vị hành chính sự nghiệp, nhân viên phục vụ đều được cấp thẻ ưu tiên ra vào tại sân bay quốc tế Đà Nẵng nên rất thuận tiện trong việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế.

Cần tuyển!

1.  Tổ chức AOG cần tuyển 02 Nhân viên văn phòng
 
2.  Tổ chức Orphan Voice (OV) cần tuyển 01 Nhân viên dự án

  

 

 

  

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363 552344

-P.Giám đốc-
Trần Hiếu
hieut@danang.gov.vn
02363 822777

-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363 822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363 822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343

 
-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344

-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363 552344
 

  •  
  •  
  •