Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

Dịch thuật

 

Ưu thế
  • Dịch thuật là một lĩnh vực hoạt động rất đáng tin cậy với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm biên dịch, phiên dịch, có trình độ chính quy về chuyên môn ngoại ngữ, có tinh thần phối hợp và trách nhiệm cao.
  • Có chuyên gia nước ngoài giúp tư vấn, thẩm tra các văn bản dịch thuật trước khi trao trả khách hàng.
  • Được Nhà nước công nhận có chức năng chuyên môn và tư cách pháp nhân trong dịch thuật.
  • Bản dịch có đóng dấu tư cách pháp nhân của SCEDFA.
Phương châm phục vụ

Nhanh chóng - chuẩn xác - hợp tác cùng có lợi

Các loại ngoại ngữ chuyên dịch

Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Trung, Lào, Thái, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Tiệp, Nga, Campuchia...

Bảng giá dịch thuật áp dụng từ ngày 01 tháng 4 năm 2013 Download để xem chi tiết

 

THÔNG BÁO

- Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động 2019

-  Kết quả điểm xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng năm 2018

- Thông báo tuyển dụng lao động cho NGOs năm 2019

- Thông báo khác

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363552344


-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344


-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363552344

  •  
  •  
  •