Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

Kê khai thuế thu nhập cá nhân

DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) cung cấp dịch vụ kê khai thuế TNCN hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thời gian cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Nội dung thực hiện kê khai như sau:
- Khai báo đăng ký mã số thuế cá nhân;
- Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh;
- Kê khai thuế hàng tháng;
- Quyết toán thuế;
- Nộp thuế TNCN.
Địa chỉ liên hệ:     Phòng Quản lý lao động (gặp Ms. Tú Quyên)
Tel: 05113. 552343

     
      

CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Các tổ chức phi chính phủ cần tuyển dụng nhân viên năm 2018

- Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng 2018 

- Thông báo về kế hoạch xét tuyển viên chức 2018 tại Trung tâm Phục vụ Đối ngoại
... Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363552344


-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344


-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363552344

  •  
  •  
  •