Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

THÔNG TIN DU HỌC | Du học Úc

LẤY BẰNG CỬ NHÂN TẠI HỌC VIỆN KENT ( KIBT) ÚC

Các chương trình giảng dạy tại Học viện trong hệ thống giáo dục Úc không chỉ gói gọn trong bậc đào tạo nghề (Vocational) mà nó còn bao gồm các bậc Cử Nhân và Thạc sỹ. Vậy đâu là điểm khác biệt trong cách đào tạo Cử Nhân giữa các trường Đại học và Học viện?

|    Ngày 11/08/2014 Xem tiếp

Học viện Kinh doanh Công nghệ Kent và mức học phí cực kỳ ưu đãi cho năm 2014

Được thành lập năm 1989 tại Sydney, Học viện Kinh doanh Công nghệ Kent ( Kent Institute of Business and Technology) là cơ sở đào tạo được sự công nhận bởi Hội đồng Ủy nhiệm Giáo dục Đào tạo và Dạy nghề của chính quyền bang New South Wales (VETAB) và Hội đồng Giáo dục và Đào tạo Úc (ACPET). Chương trình được đánh giá và kiểm định theo hệ thống Quản lý chất lượng đào tạo (AQTF) của Chính phủ Úc.

|    Ngày 11/08/2014 Xem tiếp

CÁC MỨC HỌC PHÍ VÀ SINH HOẠT PHÍ Ở ÚC

(THAM KHẢO)

|    Ngày 29/07/2014 Xem tiếp

Thông báo

- Tổ chức Onesky cần tuyển 04 Giảng viên tập huấn

- Tổ chức Pacific Links Foundation (PALS) cần tuyển 01 Nhân viên Quản lý dự án Sees Đại học

- Văn phòng đại diện Ecodit cần tuyển 01 Cán bộ Thanh toán và Hành chính Quỹ hoạt động
 

 

 

  

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363 552344

-P.Giám đốc-
Trần Hiếu
hieut@danang.gov.vn
02363 822777

-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363 822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363 822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343

 
-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344

-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363 552344
 

  •  
  •  
  •