Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

THƯ NGỎ

SCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức Cung ứng lao động khu vực Miền Trung-Tây Nguyên về tuyển chọn, cung ứng và quản lý nhân viên Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài đóng trên địa bàn từ Quảng Trị đến Ninh Thuận.
 
Thông qua trang web này, chúng tôi muốn cung cấp đến quý vị những thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng và quản lý lao động cũng như những thông tin về các loại hình dịch vụ của SCEDFA một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất.
 
SCEDFA cũng mong muốn nhận được sự quan tâm hợp tác của quý vị đối với các hoạt động của Trung tâm.
 
Một lần nữa thay mặt toàn thể cán bộ - viên chức SCEDFA, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã truy cập vào trang web của chúng tôi. Hy vọng SCEDFA sẽ luôn là người bạn đồng hành trên bước đường dẫn đến thành công của quý vị.
 
    Trân trọng cảm ơn. 
 
                                                                                                                                GIÁM ĐỐC
 
                                    Trần Hồng Đức

Cần tuyển!

1.  Tổ chức AOG cần tuyển 02 Nhân viên văn phòng
 
2.  Tổ chức Orphan Voice (OV) cần tuyển 01 Nhân viên dự án

  

 

 

  

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363 552344

-P.Giám đốc-
Trần Hiếu
hieut@danang.gov.vn
02363 822777

-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363 822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363 822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343

 
-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344

-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363 552344
 

  •  
  •  
  •