Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

Thủ tục quản lý người lao động

2. Thủ tục Quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các văn phòng, tổ chức nước ngoài tại miền Trung – Tây Nguyên 
2.1 Trình tự thực hiện 
a) Bước 1: Văn phòng, tổ chức nước ngoài nộp văn bản thông báo những ứng viên đã được tổ chức chọn và đề nghị SCEDFA quản lý lao động Việt Nam tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận TN&TKQ) Trung tâm phục vụ đối ngoại hoặc chuyển qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử (trường hợp qua thư điện tử Văn phòng, tổ chức nộp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả). 
b) Bước 2: Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ theo qui định và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; ghi phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
c) Bước 3: Trong vòng 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại phát hành văn bản đề nghị cơ quan an ninh thực hiện công tác thẩm tra, xác minh lý lịch của người lao động Việt Nam.
d) Bước 4: Trong vòng 14 ngày làm việc, cơ quan an ninh có văn bản trả lời kết quả thẩm tra, xác minh lý lịch của người lao động Việt Nam. Quá thời hạn nêu trên, nếu cơ quan an ninh không có văn bản trả lời thì được xem là đồng ý lý lịch của người lao động.
e) Bước 5: Trong vòng 0,5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản trả lời của cơ quan an ninh, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại căn cứ kết quả thẩm tra, ban hành văn bản đồng ý chấp thuận quản lý lao động theo quy định hoặc không đồng ý quản lý (nêu rõ lý do).
f) Bước 6: Văn phòng, tổ chức nước ngoài đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại hoặc Bộ phận TN&TKQ gửi qua đường bưu điện cho Văn phòng, tổ chức nước ngoài.
2.2 Cách thức thực hiện 
Hồ sơ liên quan được các Văn phòng, tổ chức nước ngoài gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại.
2.3 Thành phần, số lượng hồ sơ 
a) Thành phần hồ sơ 
- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (Theo mẫu số 01 quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội); 
- 02 Sơ yếu lý lịch (bằng tiếng Việt) (Theo mẫu đính kèm và có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người lao động đang cư trú);
- 01 Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế (thời hạn không quá 06 tháng);
- 04 Ảnh màu 3x4 (không quá 06 tháng);
- Bản sao văn bằng – Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (có chứng thực);
- 03 Bản sao hợp đồng lao động cá nhân (của người lao động Việt Nam có công chứng);
- 02 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTNT (theo quy định) và sổ BHXH (nếu có); 
- 01 Giấy khai sinh (photo có công chứng hoặc bản sao có dấu đỏ)
- 01 Đơn xin gia nhập công đoàn;
- 01 Chứng minh nhân dân (photo có công chứng).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (Một) bộ.
2.4 Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc.
2.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Người lao động Việt Nam làm việc cho Văn phòng, tổ chức nước ngoài
2.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SCEDFA;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: SCEDFA.
c) Cơ quan phối hợp thực hiện:
- Phòng Bảo vệ chính trị - Công an thành phố Đà Nẵng (PA61);
- Cục Bảo vệ chính trị - Bộ Công an tại Tp Đà Nẵng (A63).
2.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Văn bản đồng ý chấp thuận quản lý lao động theo quy định hoặc không chấp thuận quản lý (nêu lý do).
2.8 Lệ phí: Không.
2.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
a) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu số 01 được quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
b) Sơ yếu lý lịch theo mẫu hướng dẫn (dành cho người có nhà cho thuê, người làm đại diện hoặc làm công cho người nước ngoài);
c) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
d) Đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn.
2.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có khả năng lao động, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ (Khoản 1 Điều 2). Trừ người lao động Việt Nam mà luật qui định không được làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.
2.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
a) Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
b) Quyết định số 889/QĐ-BNG ngày 14/4/2015 về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam theo Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ.
c) Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ về qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
d) Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2015/NĐ-CP 28/7/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
e) Quyết định số 5531/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ đối với Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng.
f) Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành qui định quản lý thu, chi BHXH, BHYT;
g) Quyết định số 260/QĐ-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng về việc công nhận Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng khóa V, nhiệm kỳ 2012-2015.
 (Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế)
 
Đính kèm một số biểu mẫu: Download 
 
 

Cần tuyển!

1.  Tổ chức AOG cần tuyển 02 Nhân viên văn phòng
 
2.  Tổ chức Orphan Voice (OV) cần tuyển 01 Nhân viên dự án

  

 

 

  

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363 552344

-P.Giám đốc-
Trần Hiếu
hieut@danang.gov.vn
02363 822777

-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363 822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363 822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343

 
-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344

-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363 552344
 

  •  
  •  
  •