Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

Phiếu khảo sát ý kiến

 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ ĐỐI NGOẠI ĐÀ NẴNG

472 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236-3552344 / 3552345 - Fax: 0236-3552346


PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN 

ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRUNG TÂM PHỤC VỤ ĐỐI NGOẠI 

 

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân

Nhằm mục đích đánh giá, cải tiến và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Trung tâm Phục vụ  Đối ngoại Đà Nẵng, kính đề nghị các ông/bà hoặc quý cơ quan tổ chức đã từng giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Đối ngoại cho ý kiến đánh giá của mình vào phiếu khảo sát ý kiến  bằng cách đánh dấu (·) vào các ô lựa chọn với các nội dung cụ thể theo đường link dưới đây:

Link: https://docs.google.com/forms/d/1Usj5_hK1M3TtQjxRv3yUd1lR1LDdcKqrK415l1qoieU/viewform

Cần tuyển!

1.  Tổ chức AOG cần tuyển 02 Nhân viên văn phòng
 
2.  Tổ chức Orphan Voice (OV) cần tuyển 01 Nhân viên dự án

  

 

 

  

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363 552344

-P.Giám đốc-
Trần Hiếu
hieut@danang.gov.vn
02363 822777

-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363 822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363 822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343

 
-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344

-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363 552344
 

  •  
  •  
  •