Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tin hoạt động

Tọa đàm trao đổi về công tác tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài tại địa phương

Chiều ngày 22/3, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) chủ trì tọa đàm về công tác quản lý người Việt Nam làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO) tại địa phương, trong khuôn khổ chương trình “Hội nghị lãnh đạo cơ quan Ngoại vụ địa phương - Tổng kết và tập huấn công tác thanh tra chuyên ngành ngoại giao”.
 Tham dự buổi tọa đàm có ông Nguyễn Trắc Bá, Cục trưởng; ông Dương Trọng Minh, Phó Cục trưởng đại diện lãnh đạo Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (SDDC), ông Trần Hồng Đức, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) và ông Nguyễn Tương Minh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh (FOSCO) cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương trên toàn quốc.Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Dương Trọng Minh - Phó Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn – Bộ Ngoại giao nhấn mạnh công tác quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài luôn được chú trọng bởi đây là đối tượng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, phong cách làm việc chuyên nghiệp. Ngoài ra, Ông Dương Trọng Minh cho rằng việc quản lý tốt những lao động này sẽ nâng cao mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước, giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới đồng thời góp phần đảm bảo vấn đề an ninh chính trị trong lĩnh vực này.
 
Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao giữa 03 đơn vị, công tác quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài bên cạnh nhiều thuận lợi như cơ sở pháp lý khá hoàn chỉnh và sự phối hợp tích cực của các cơ quan liên quan còn gặp một số khó khăn như một số tổ chức chưa tuân thủ quy định của Việt Nam, các ứng viên được giới thiệu chưa đáp ứng được các yêu cầu của tổ chức nước ngoài,...
 
Tại buổi tọa đàm, ông Trần Hồng Đức - Giám đốc SCEDFA và ông Nguyễn Tương Minh - Giám đốc FOSCO đã trình bày những nội dung chính về hoạt động của đơn vị mình. Theo đó, SCEDFA và FOSCO là hai cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền trong việc quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại khu vực miền Trung – Tây nguyên (SCEDFA) và miền Nam (FOSCO). Ông Trần Hồng Đức và ông Nguyễn Tương Minh cũng nêu ra những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động quản lý lao động, đồng thời đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao công tác quản lý.
 
 
Theo đó, nhiều đại biểu đến từ các cơ quan ngoại vụ đã chia sẻ về tình hình hoạt động của các tổ chức nước ngoài ở địa phương, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp giữa địa phương và Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, SCEDFA, FOSCO. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động trong thời gian tới, các đại biểu đã đưa ra nhiều đề xuất như tăng cường phối hợp kiểm tra, đánh giá các tổ chức nước ngoài, nâng cao việc trao đổi thông tin về nhu cầu tuyển dụng tăng thêm nguồn lực, quyền hạn cho các cơ quan ngoại vụ địa phương…


 
Trước đó, chiều ngày 21/3, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) đã chủ trì Hội nghị giao ban định kỳ giữa 03 đơn vị: SDDC, SCEDFA và FOSCO về công tác tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức  nước ngoài trên địa bàn được giao; Trao đổi nội dung công tác phối hợp với các Sở Ngoại vụ địa phương để phục vụ cho “Hội nghị Lãnh đạo cơ quan Ngoại vụ địa phương - Tổng kết và tập huấn công tác Thanh tra chuyên ngành ngoại giao”.
 

THÔNG BÁO

-  Kết quả điểm xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng năm 2018

- Thông báo về kế hoạch xét tuyển viên chức 2018 tại Trung tâm Phục vụ Đối ngoại

- Thông báo tuyển dụng lao động cho NGOs năm 2019

- Thông báo khác

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363552344


-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344


-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363552344

  •  
  •  
  •