Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tin hoạt động

Chương trình tập huấn

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ chức có thẩm quyền tuyển và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho người lao động Việt Nam, sáng ngày 11/10/2017, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại (SCEDFA) đã tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề “Phổ biến một số nội dung về Luật bảo hiểm xã hội và tư vấn trực tiếp các chế độ chính sách cho người lao động Việt Nam đang làm việc tại các VP, TCNN tại miền Trung – Tây nguyên”.

 
Tại buổi tập huấn, bà Trịnh Thu An, Phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả - Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã phổ biến một số nội dung về Luật bảo hiểm xã hội đặc biệt là những chính sách liên quan đến chế độ hưu trí, chế độ trợ cấp một lần khi thôi việc, tai nạn lao động, ốm đau thai sản,…mà người lao động đang quan tâm. Bên cạnh đó, người lao động cũng đặt ra những câu hỏi liên quan đến các chính sách xã hội và được báo cáo viên tư vấn, giải đáp những ý kiến thắc mắc trong quá trình tham gia đóng nộp BHXH. Nội dung của buổi tập huấn đã giúp cho người lao động hiểu thêm được những nội dung cơ bản của Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi tham gia BHXH.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Các tổ chức phi chính phủ cần tuyển dụng nhân viên năm 2018

- Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng 2018 

- Thông báo về kế hoạch xét tuyển viên chức 2018 tại Trung tâm Phục vụ Đối ngoại
... Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363552344


-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344


-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363552344

  •  
  •  
  •