Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tin hoạt động

Gặp mặt người lao động Việt Nam cuối năm 2018

Ngày 18/01/2019, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) phối hợp với các văn phòng, tổ chức nước ngoài (VP, TCNN) trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên tổ chức buổi Gặp mặt cuối năm người lao động Việt Nam làm việc tại các cơ quan này.
 Tham dự Buổi gặp mặt có lãnh đạo Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao, Cục An ninh Đối ngoại – Bộ Công an, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài (FOSCO), lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo các Sở Ngoại vụ tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, các sở ban ngành tại TP. Đà Nẵng cùng tập thể nhân viên Việt Nam làm việc cho các VP, TCNN do SCEDFA quản lý.
 

Ông Trần Hồng Đức, Giám đốc SCEDFA 
trao giấy khen cho các VP, TCNN có thành tích xuất sắc trong năm 2018

Tại Buổi gặp mặt, các đại biểu và người lao động Việt Nam đã nghe ông Trần Hồng Đức, Giám đốc SCEDFA báo cáo tổng kết tình hình công tác tuyển và quản lý người lao động Việt Nam theo Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ tại miền Trung – Tây Nguyên năm 2018, đồng thời nêu một số sự kiện lớn nổi bật của SCEDFA trong năm 2018 - những sự kiện góp phần nâng cao vị thế và khẳng định vai trò của SCEDFA tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Ngoài ra, tại Buổi gặp mặt, bà Trà Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc SCEDFA, Chủ tịch Công đoàn SCEDFA đã báo cáo tóm tắt các hoạt động cũng như nêu những thuận lợi, khó khăn của Công đoàn SCEDFA năm 2018 và thể hiện mong muốn chăm lo tốt hơn cho đời sống của các đoàn viên trong thời gian tới. 


Ông Trần Hồng Đức, Giám đốc SCEDFA
trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018

Tại buổi lễ trang trọng này, lãnh đạo SCEDFA đã trao tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân người lao động Việt Nam thực hiện tốt Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ và có những hoạt động tích cực trong phong trào Công đoàn năm 2018./.

 Phương Thùy

THÔNG BÁO

- Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động 2019

-  Kết quả điểm xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng năm 2018

- Thông báo tuyển dụng lao động cho NGOs năm 2019

- Thông báo khác

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363552344


-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344


-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363552344

  •  
  •  
  •