Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tin hoạt động

Hội nghị giao ban 03 đơn vị được Bộ Ngoại giao ủy quyền theo Nghị định số 75/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 29/3/2019, tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 03 đơn vị được Bộ Ngoại giao giao/ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (TC, CNNN) tại Việt Nam (Cục Phục vụ ngoại giao đoàn - SDDC, Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài - FOSCO và Trung tâm Phục vụ đối ngoại Đà Nẵng - SCEDFA) đã tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ về công tác tuyển, quản lý người lao động Việt Nam theo Nghị định số 75/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
 Tham dự Hội nghị có đại diện Cục An ninh Đối ngoại (A01) - Bộ Công an tại Hà Nội và Đà Nẵng, phòng An ninh đối ngoại (PA01) - Công an TP. Đà Nẵng và lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng. Hội nghị do ông Nguyễn Thành Công - Phó Cục trưởng SDDC; ông Nguyễn Tương Minh - Tổng giám đốc FOSCO và ông Trần Hồng Đức - Giám đốc SCEDFA đồng chủ trì.

Tại Hội nghị, 03 đơn vị đã báo cáo về thực trạng công tác tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho TC, CNNN trong tình hình mới, thống nhất các hoạt động phối hợp theo nhiệm vụ trọng tâm của 03 đơn vị và đánh giá công tác phối hợp với các Sở Ngoại vụ địa phương. Bên cạnh đó, những khó khăn, hạn chế trong công tác tuyển chọn và giới thiệu lao động được các đơn vị quan tâm, chú trọng nhằm tạo được nguồn cung cấp lao động có chất lượng. Ngoài ra, đây cũng là dịp để các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận những biện pháp khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ được Bộ Ngoại giao giao/ủy quyền.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Cục An ninh đối ngoại - Bộ Công an tại Hà Nội, Phòng An ninh đối ngoại - Công an thành phố Đà Nẵng ghi nhận sự hợp tác chặt chẽ của 03 đơn vị trong công tác phối hợp quản lý lao động Việt Nam và bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng cảm ơn các đơn vị đã hỗ trợ cho SCEDFA trong thời gian qua đồng thờinêu một số thách thức đối với SCEDFA trong thời gian tới, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của SCEDFA trong việc khẳng định vị thế tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên..
 
Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Thành Công, Phó Cục trưởng SDDC cảm ơn các ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu công tác tuyển, quản lý lao động làm việc cho TC, CNNN tại Việt Nam đồng thời cam kết 03 đơn vị sẽ tiếp tục có những đề xuất, giải pháp để công tác quản lý lao động ngày càng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.
 
 
Ông Nguyễn Thành Công, Phó Cục trưởng SDDC phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Ông Trần Hồng Đức, Giám đốc SCEDFA phát biểu tại Hội nghị
 
 
Đại diện Cục An ninh đối ngoại (A01) phát biểu tại Hội nghị
 
 
Đại diện Phòng An ninh đối ngoại – Công an TP. Đà Nẵng (PA01) 
phát biểu tại Hội nghị
 
 
Bà Nguyễn Thúy Anh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng
phát biểu tại Hội nghị
 
Phương Thùy
 

Thông báo

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (WVI) cần tuyển:

- 01 Nhân viên kế toán

- 01 Trợ lý chi nhánh - Ban tài chính vi mô

 

 

 

  

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363 552344

-P.Giám đốc-
Trần Hiếu
hieut@danang.gov.vn
02363 822777

-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363 822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363 822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343

 
-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344

-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363 552344
 

  •  
  •  
  •