Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tin hoạt động

Lễ công bố Quyết định

Trung tâm phục vụ đối ngoại Đà Nẵng (tên viết tắt là SCEDFA) được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Hiện nay, SCEDFA là đơn vị đầu mối:


Được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao nhiệm vụ tổ chức tuyển chọn, đào tạo và cung cấp nhân viên người Việt Nam làm việc cho các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và các cơ quan nước ngoài có văn phòng đại diện hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;


Được Bộ Ngoại giao ủy quyền tuyển và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên thuộc các đối tượng quy định tại Điểm a, b, c và d, Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ và Quyết định số 898/QĐ-BNG ngày 14/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.


   

Thông qua trang thông tin điện tử của SCEDFA (http://www.scedfa.com.vn), chúng tôi mong muốn cung cấp đến quý vị những thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng người Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và miền Trung-Tây Nguyên một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất. Mọi hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin và tuyển dụng hoàn toàn miễn phí.Rất mong nhận được sự quan tâm của quý vị để SCEDFA sẽ luôn là người bạn đồng hành trên bước đường dẫn đến thành công của quý vị.

 Trân trọng cảm ơn.

Thông báo

-  Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (WVI) cần tuyển 01 Nhân viên phát triển cộng đồng

-  Tổ chức Onesky cần tuyển 04 Giảng viên tập huấn 

 

 

  

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363 552344

-P.Giám đốc-
Trần Hiếu
hieut@danang.gov.vn
02363 822777

-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363 822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363 822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343

 
-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344

-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363 552344
 

  •  
  •  
  •