Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tin hoạt động

Chuyên đề của sự kết nối và sẻ chia

Trao đổi một số thông tin, kinh nghiệm nhằm hỗ trợ xây dựng và phát triển thành công dự án của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên” năm 2019
      Thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tinh thần Nghị định số 75/2014/NĐ-CP  ngày 28/7/2014 của Chính phủ, ngày 22/11/2019, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) đã tổ chức buổi Chuyên đề “Trao đổi một số thông tin, kinh nghiệm nhằm hỗ trợ xây dựng và phát triển thành công dự án của các tổ chức, cá nhân nước ngoài (TC, CNNN) tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên” năm 2019.
 
Phát biểu khai mạc, ông Trần Hồng Đức, Giám đốc SCEDFA chào mừng các đại biểu đã đến tham dự và nhấn mạnh mục đích buổi chuyên đề nhằm tạo diễn đàn để các TC, CNNN trao đổi thông tin, kinh nghiệm đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai các dự án. 
 
Tham gia báo cáo tại buổi chuyên đề, đại diện Tổ chức Trả lại tuổi thơ đã trình bày “Một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện dự án “Lớp học cộng đồng” và “Kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh, sinh viên” và đại diện Tổ chức One Sky đã chia sẻ những thuận lợi khó khăn và kinh nghiệm trong việc triển khai dự án “Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non” tại thành phố Đà Nẵng.
 
Tại phiên thảo luận, đại diện của các TC, CNNN tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên đã trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng và phát triển thành công dự án, đặc biệt đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với định hướng phát triển bền vững của Dự án “Lớp học cộng đồng” và “Kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh, sinh viên” của Tổ chức Trả lại Tuổi thơ. Trong quá trình trao đổi, nhiều ý tưởng mới về sự kết hợp giữa các tổ chức nước ngoài để cùng thực hiện một số dự án trong tương lai đã bước đầu được hình thành.
 
Kết thúc buổi chuyên đề, ông Trần Hiếu, Phó Giám đốc SCEDFA đã gửi lời cảm ơn tới đại diện Tổ chức Trả lại Tuổi thơ và đại diện Tổ chức One Sky cùng hơn 30 TC, CNNN đã sắp xếp thời gian tham dự Chuyên đề và có nhiều ý kiến, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn rất có giá trị. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, SCEDFA sẽ tiếp tục phát huy vai trò làm cầu nối, tổ chức nhiều diễn đàn nhằm hỗ trợ người lao động Việt Nam đang làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài khu vực miền Trung-Tây Nguyên tăng cường sự kết nối, nâng cao năng lực, cập nhật các chính sách, quy định của pháp luật để xây dựng, phát triển thành công nhiều dự án góp phần phát triển kinh tế-xã hội và hỗ trợ cuộc sống của người dân, đặc biệt những người gặp khó khăn, người nghèo ở các vùng miền núi, nông thôn, thành thị được tốt hơn./. 
 


Cần tuyển!

1.  Tổ chức AOG cần tuyển 02 Nhân viên văn phòng
 
2.  Tổ chức Orphan Voice (OV) cần tuyển 01 Nhân viên dự án

  

 

 

  

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363 552344

-P.Giám đốc-
Trần Hiếu
hieut@danang.gov.vn
02363 822777

-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363 822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363 822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343

 
-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344

-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363 552344
 

  •  
  •  
  •