Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

TUYỂN DỤNG


TỔ CHỨC TẦM NHÌN THẾ GIỚI (WVI) CẦN TUYỂN  
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN  (hạn cuối 22/11/2019)


TỔ CHỨC TẦM NHÌN THẾ GIỚI (WVI) CẦN TUYỂN 01 
TRỢ LÝ CHI NHÁNH – BAN TÀI CHÍNH VI MÔ (hạn cuối 14/11/2019)


TỔ CHỨC TẦM NHÌN THẾ GIỚI (WVI) CẦN TUYỂN 01 MỘT ĐIỀU PHỐI VIÊN CHƯƠNG TRÌNH VÙNG (hạn cuối 10/11/2019)


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ECODIT CẦN TUYỂN 01 QUẢN LÝ DỰ ÁN
 
(hạn cuối 27/10/2019) 

TỔ CHỨC TẦM NHÌN THẾ GIỚI (WVI) CẦN TUYỂN 01 NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (hạn cuối 20/10/2019)

TỔ CHỨC ONESKY CẦN TUYỂN 04 GIẢNG VIÊN TẬP HUẤN (hạn cuối 14/10/2019)


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ECODIT CẦN TUYỂN 01 TRỢ LÝ HÀNH CHÍNH (hạn cuối 10/10/2019)

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TMS CẦN TUYỂN 02 KỸ SƯ VÀ KỸ THUẬT VIÊN CHẤT LƯỢNG (hạn cuối 08/10/2019)

TỔ CHỨC VVOB CẦN TUYỂN 01 CÁN BỘ HÀNH CHÍNH (hạn cuối 02/10/2019)

TỔ CHỨC PACIFIC LINKS FOUNDATION (PALS) CẦN TUYỂN 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN SEEDS ĐẠI HỌC (hạn cuối 27/9/2019)

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ECODIT CẦN TUYỂN 01 CÁN BỘ THANH TOÁN VÀ HÀNH CHÍNH QUỸ HOẠT ĐỘNG (hạn cuối 25/9/2019)

TỔ CHỨC CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS) CẦN TUYỂN 01 NHÂN VIÊN DỰ ÁN (hạn cuối 16/9/2019)


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ECODIT CẦN TUYỂN 01 NHÂN VIÊN QUỸ HOẠT ĐỘNG VÀ 02 NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (hạn cuối 15/8/2019)

TỔ CHỨC TRẢ LẠI TUỔI THƠ (GIBTKS) CẦN TUYỂN 01 GIÁO VIÊN (hạn cuối 30/7/2019)

TỔ CHỨC PACIFIC LINKS FOUNDATION (PALS) CẦN TUYỂN 01 TRỢ LÝ CHƯƠNG TRÌNH SEEDS (hạn cuối 29/7/2019)


TỔ CHỨC TRẢ LẠI TUỔI THƠ (GIBTKS) CẦN TUYỂN 04 NHÂN VIÊN DỰ ÁN (hạn cuối 16/7/2019)

TỔ CHỨC TẦM NHÌN THẾ GIỚI (WVI) CẦN TUYỂN 01 NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (hạn cuối 27/6/2019)


TỔ CHỨC WVI CẦN TUYỂN 01 TRỢ LÝ DỰ ÁN VÀ 01 NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH (hạn cuối 12/6/2019)

TỔ CHỨC ONESKY CẦN TUYỂN 02 CHỨC DANH QUẢN LÝ (hạn cuối 28/5/2019)

TỔ CHỨC AI CẦN TUYỂN 02 NHÂN VIÊN CÓ CHUYÊN NGHÀNH LIÊN QUAN VỀ GIÁO DỤC  (hạn cuối 23/5/2019)

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN FURUKAWA TẠI ĐÀ NẴNG CẦN TUYỂN DỤNG 02 KỸ SƯ ĐIỆN (hạn cuối 09/5/2019)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  01 NHÂN VIÊN GIÁO DỤC BẢO TỒN CHO TỔ CHỨC FZS (hạn cuối 05/5/2019)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ ĐỐI NGOẠI ĐÀ NẴNG NĂM 2018

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TỔ CHỨC WVI (hạn cuối 27/04/2019)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA TỔ CHỨC FRANKFURT ZOOLOGICAL SOCIETY (FZS) (hạn cuối 24/04/2019)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TỔ CHỨC DDG (hạn cuối 17/04/2019)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TỔ CHỨC HEARING AND BEYOND IN VIET NAM (hạn cuối  20/04/2019)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TỔ CHỨC WVI (hạn cuối 10/4/2019)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NGA (hạn cuối 05/4/2019)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TỔ CHỨC GIBTKS (hạn cuối 21/3/2019)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TỔ CHỨC WVI
 (hạn cuối 12/3/2019)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TỔ CHỨC CHILDCARE VIET NAM (hạn cuối 27/02/2019)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TỔ CHỨC EMWF
 (hạn cuối 28/02/2019)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TỔ CHỨC WVI (hạn cuối 20/01/2019)
ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

Bạn có thể đăng ký thông qua form dưới đây:
Họ và tên:(*)
Địa chỉ:
Số điện thoại:
E-mail:(*)
Chuyên ngành:(*)
Vị trí tuyển dụng:(*)
Chủ đề:(*)
Nội dung :(*)
 
 

Thông báo

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (WVI) cần tuyển:

- 01 Nhân viên kế toán

- 01 Trợ lý chi nhánh - Ban tài chính vi mô

 

 

 

  

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363 552344

-P.Giám đốc-
Trần Hiếu
hieut@danang.gov.vn
02363 822777

-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363 822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363 822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343

 
-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344

-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363 552344
 

  •  
  •  
  •