Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

467
Lần tải
93.doc
Ban hành 19/01/2011
Kích cỡ27/10/2015
Kích cỡ635392
482
Lần tải
92.docx
Và các loại văn bản khác
Kích cỡ15/10/2015
Kích cỡ12965
2558
Lần tải
91.pdf
Ban hành 28/6/2012
Kích cỡ15/10/2015
Kích cỡ405772
1321
Lần tải
90.docx
Ban hành 31/12/2014
Kích cỡ15/10/2015
Kích cỡ57239
1295
Lần tải
89.docx
Ban hành 22/4/2015
Kích cỡ15/10/2015
Kích cỡ39325
1206
Lần tải
88.docx
Ban hành 28/12/2012
Kích cỡ15/10/2015
Kích cỡ49006
586
Lần tải
87.pdf
Ban hành 29/8/2014
Kích cỡ11/09/2015
Kích cỡ244330
445
Lần tải
86.pdf
Ban hành 16/01/2014
Kích cỡ11/09/2015
Kích cỡ305486
495
Lần tải
85.pdf
Hiệu lực từ 01/01/2016
Kích cỡ11/09/2015
Kích cỡ611819
442
Lần tải
84.pdf
Hiệu lực từ 01/01/2015
Kích cỡ11/09/2015
Kích cỡ1345856
473
Lần tải
83.pdf
Ban hành 09/6/2015
Kích cỡ26/06/2015
Kích cỡ343529
476
Lần tải
82.pdf
Ban hành 19/02/2003
Kích cỡ26/06/2015
Kích cỡ287292
542
Lần tải
81.pdf
Ban hành 26/9/2014
Kích cỡ25/06/2015
Kích cỡ115758
533
Lần tải
no
Ban hành 18/5/2015
Kích cỡ25/06/2015
Kích cỡ0
534
Lần tải
79.pdf
Ban hành 18/5/2015
Kích cỡ25/06/2015
Kích cỡ1061609
484
Lần tải
no
Ban hành 14/4/2015
Kích cỡ25/04/2015
Kích cỡ0
472
Lần tải
77.pdf
Ban hành 0231/7/2013
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ374142
477
Lần tải
76.pdf
Thông qua 15/11/2010
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ353161

CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Các tổ chức phi chính phủ cần tuyển dụng nhân viên. 

- Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng 2018 

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363552344


-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344


-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363552344

  •  
  •  
  •