Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ để CNLS, HPHLS giấy tờ, tài liệu,  tổ chức, cá nhân thực hiện làm tờ khai như sau:

                                

Lưu ý: Riêng đối với tờ khai thực hiện tại Bộ phận Một cửa của Cục Lãnh sự Hà Nội, ngoài  việc điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, công dân cần lưu ý mục Họ và tên người nộp hồ sơ, yêu cầu bổ sung mã vùng DNA trước Họ và tên (Ví dụ: DNA-NGUYỄN THỊ A)