HƯỚNG DẪN

Nộp hồ sơ trực tuyến mức 3 đối với thủ tục Chứng nhận lãnh sự, Hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan trong nước

1.Đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến

Để sử dụng dịch vụ công mức độ 3, các tổ chức, cá nhân cần phải có tài khoản dịch vụ công trực tuyến. Để đăng ký cần thao tác theo các bước sau:

Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi tin nhắn về số điện thoại hoặc hòm thư điện tử đã đăng ký. Sau đó, xác nhận theo đường link hướng dẫn đã được gửi về hòm thư điện tử để đăng nhập tài khoản.

2. Nộp hồ sơ

  Sau khi hồ sơ của tổ chức, cá nhân đã được gửi thành công trên cổng dịch vụ công trực tuyến,  chậm nhất sau một ngày làm việc, kể từ  thời gian nộp hồ sơ, hệ thống sẽ thông báo kết quả (hồ sơ đã được tiếp nhận/ hồ sơ bị từ chối tiếp nhận vì không hợp lệ) thông qua các kênh thông tin tổ chức, cá nhân đã đăng kí (tin nhắn, email và cổng dịch vụ).

Bước 8: Khi hồ sơ được chấp thuận, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đầy đủ theo danh sách đã đính kèm trên dịch vụ công trực tuyến đến trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng hoặc gửi qua đường bưu điện hành chính công ích theo địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng, 19A Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng để được giải quyết.