• 04/12/2023

Chuyên đề “Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính” cho người lao động V…

Chuyên đề “Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính” cho người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm…

  • 05/07/2023

Chi bộ 4 Sở Ngoại vụ sinh hoạt chuyên đề giáo dục truyền thống cách mạ…

Chi bộ 4 Sở Ngoại vụ sinh hoạt chuyên đề giáo dục truyền thống cách mạng

  • 17/05/2023

Đoàn công tác Trung tâm phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng tham dự Hội nghị lãn…

ĐOÀN CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHỤC VỤ ĐỐI NGOẠI ĐÀ NẴNG THAM DỰ HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN NGOẠI VỤ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 TẠI TỈNH PHÚ YÊN

  • 04/05/2023

Chuyến đi về nguồn thăm biển đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi

Chuyến đi về nguồn thăm biển đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi

  • 25/04/2023

Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng tham gia Hội nghị giao ban định kỳ…

Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng tham gia Hội nghị giao ban định kỳ giữa 03 đơn vị được Bộ Ngoại giao đặt hàng công tác quản lý lao động năm 2023 do Cụ Phục…

  • 21/04/2023

Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và thực tập chữa cháy tại Tru…

Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và thực tập chữa cháy tại Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng

  • 19/04/2023

Triển khai kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa SCEDFA và trường Đại học Kei…

Triển khai kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa SCEDFA và trường Đại học Keiyung, Hàn Quốc

  • 18/04/2023

Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) tổ chức Hội nghị sơ kết…

Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2023