research
  • 10/06/2020

Trung tâm Phục vụ Đối Ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) và Cục Phục vụ Ngoại giao…

Trung tâm Phục vụ Đối Ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) và Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (SDDC), Bộ Ngoại giao thăm, làm việc với một số Sở Ngoại vụ và Tổ chức phi chính phủ…

research
  • 05/06/2020

Hội nghị giao ban SDDC – SCEDFA – FOSCO đóng góp dự thảo nghị định tha…

Hội nghị giao ban SDDC – SCEDFA – FOSCO đóng góp dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 75/2014/NĐ-CP

research
  • 19/05/2020

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa SCEDFA, FORCES và QTSCFA

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa SCEDFA, FORCES và QTSCFA

research
  • 06/04/2020

SCEDFA Bước đầu thiết lập quan hệ hợp tác giáo dục với Đại học KEIMYUN…

SCEDFA Bước đầu thiết lập quan hệ hợp tác giáo dục với Đại học KEIMYUNG, Hàn Quốc

research
  • 21/03/2020

Gặp mặt người lao động Việt Nam cuối năm 2019

Ngày 03/01/2020, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) đã tổ chức Gặp mặt cuối năm 2019 người lao động Việt Nam đang làm việc tại các tổ chức, cá nhân nư…

research
  • 21/03/2020

Chuyên đề của sự kết nối và sẻ chia kinh nghiệm

Trao đổi một số thông tin, kinh nghiệm nhằm hỗ trợ xây dựng và phát triển thành công dự án của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại khu vực miền Trung – Tây Nguy…

research
  • 21/03/2020

Hội thảo du học Đại học Keimyung, Hàn Quốc năm 2019 tại Đà Nẵng

Trong khuôn khổ quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai thành phố Đà Nẵng và Daegu, Hàn Quốc, được sự cho phép của UBND thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phục v…

research
  • 21/03/2020

Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao kiểm tra, giám sát việc th…

Đoàn công tác Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao làm việc với Trung tâm Phục vụ Đối ngoại (SCEDFA) về kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyển,…