• Trang chủ -
  • Tin tức & sự kiện -
  • Đoàn công tác Trung tâm phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng tham dự Hội nghị lãnh đạo các cơ quan Ngoại vụ Địa phương tại tỉnh Phú Yên

Ngày 11/5, Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Phú Yên phối hợp tổ chức Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương năm 2023 với sự tham gia của 56 cơ quan ngoại vụ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ông Trần Hiếu, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Đối ngoại (SCEDFA) cùng đoàn công tác đã tham dự Hội nghị và cùng đại diện lãnh đạo Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao (SDDC), Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đồng chủ trì phiên chuyên đề “Báo cáo công tác tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam”.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Hiếu, Giám đốc SCEDFA đánh giá trong năm 2022 và đầu năm 2023, tình hình dịch bệnh covid-19 nhìn chung đã được kiểm soát, khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng đã từng bước ổn định, khôi phục và phát triển trở lại. Phần lớn các tổ chức nước ngoài đã nhanh chóng thích ứng chuyển đổi hình thức hoạt động, duy trì và tiếp tục mở rộng dự án. Nhiều tổ chức nước ngoài cũng đã tìm được nguồn tài trợ mới, tuyển dụng thêm nhiều lao động mới phục vụ dự án. Số lượng người lao động Việt Nam làm việc tại các cơ quan lãnh sự và tổ chức nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên tăng hơn so với năm trước. Theo kế hoạch công tác, trong năm 2023, SCEDFA sẽ tổ chức một số chuyên đề nhằm nâng cao kỹ năng cho người lao động Việt Nam, các hoạt động tăng cường quan hệ kết nối giữa các tỉnh/thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên với người lao động Việt Nam và chia sẽ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan ngoại vụ các tỉnh/thành phố nhằm giúp SCEDFA hoàn thành nhiệm vụ được giao đồng thời giúp cung cấp thông tin, tạo điều kiện để người lao động Việt Nam hiểu hơn về nhu cầu an sinh xã hội của các tỉnh/thành phố và từ đó đề xuất, xây dựng, vận động, triển khai các dự án viện trợ góp phần hỗ trợ giải quyết một số vấn đề an sinh xã hội mà địa phương đang quan tâm./.

 Tú Quyên