• Trang chủ -
  • Tin tức & sự kiện -
  • Chuyên đề “Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính” cho người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2023

Chiều ngày 28/11, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) tổ chức chuyên đề “Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính” cho người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài khu vực miền Trung - Tây Nguyên”. Tham dự buổi chuyên đề có ông Trần Hiếu, Giám đốc SCEDFA; bà Trương Thị Điệp, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật - Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng là báo cáo viên và người lao động Việt Nam đại diện cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Ông Trần Hiếu – Giám đốc SCEDFA phát biểu khai mạc chuyên đề

Mở đầu buổi chuyên đề, ông Trần Hiếu, Giám đốc SCEDFA phát biểu chia sẻ về nguyên nhân và mục đích của việc tổ chức chuyên đề. Xuất phát từ thực tế trong soạn thảo văn bản của cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước đã có Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ (Nghị định 30) quy định về công tác văn thư, trong đó quy định rõ về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản trong khi các tổ chức, cá nhân nước ngoài lại chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể. Tại chuyên đề, ông Trần Hiếu mong rằng báo cáo viên sẽ báo cáo những những nội dung chính về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo Nghị định 30 để từ đó đại diện các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thể tham chiếu, cùng chia sẽ và cải thiện tốt hơn kỹ thuật trình bày văn bản cũng như định hướng thống nhất hơn trong thể thức văn bản hành chính của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong thời gian tới.

Theo chương trình, bà Trương Thị Điệp, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đã báo cáo một số nội dung chính của Nghị định 30, lấy ví dụ và phân tích một số ưu, nhược điểm về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản trong thực tế của một số tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Phần thảo luận, báo cáo viên đã cùng các đại biểu chia sẻ về thực trạng soạn thảo, ban hành văn bản của một số tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, trao đổi một số định hướng nhằm nâng cao chất lượng văn bản ban hành từ đó, giúp việc thông tin trong các hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đạt hiệu quả cao hơn.

                                                                                                                                      Hồng Tươi

                     Báo cáo viên Trương Thị Điệp, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật

                           Trường Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng