Chuyên đề của sự kết nối và sẻ chia

Trao đổi một số thông tin, kinh nghiệm nhằm hỗ trợ xây dựng và phát triển thành công dự án của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên” năm 2019
Thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tinh thần Nghị định số 75/2014/NĐ-CP  ngày 28/7/2014 của Chính phủ, ngày 22/11/2019, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) đã tổ chức buổi Chuyên đề “Trao đổi một số thông tin, kinh nghiệm nhằm hỗ trợ xây dựng và phát triển thành công dự án của các tổ chức, cá nhân nước ngoài (TC, CNNN) tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên” năm 2019.
 
Phát biểu khai mạc, ông Trần Hồng Đức, Giám đốc SCEDFA chào mừng các đại biểu đã đến tham dự và nhấn mạnh mục đích buổi chuyên đề nhằm tạo diễn đàn để các TC, CNNN trao đổi thông tin, kinh nghiệm đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai các dự án. 
 
Tham gia báo cáo tại buổi chuyên đề, đại diện Tổ chức Trả lại tuổi thơ đã trình bày “Một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện dự án “Lớp học cộng đồng” và “Kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh, sinh viên” và đại diện Tổ chức One Sky đã chia sẻ những thuận lợi khó khăn và kinh nghiệm trong việc triển khai dự án “Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non” tại thành phố Đà Nẵng.
 
Tại phiên thảo luận, đại diện của các TC, CNNN tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên đã trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng và phát triển thành công dự án, đặc biệt đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với định hướng phát triển bền vững của Dự án “Lớp học cộng đồng” và “Kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh, sinh viên” của Tổ chức Trả lại Tuổi thơ. Trong quá trình trao đổi, nhiều ý tưởng mới về sự kết hợp giữa các tổ chức nước ngoài để cùng thực hiện một số dự án trong tương lai đã bước đầu được hình thành.
 
Kết thúc buổi chuyên đề, ông Trần Hiếu, Phó Giám đốc SCEDFA đã gửi lời cảm ơn tới đại diện Tổ chức Trả lại Tuổi thơ và đại diện Tổ chức One Sky cùng hơn 30 TC, CNNN đã sắp xếp thời gian tham dự Chuyên đề và có nhiều ý kiến, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn rất có giá trị. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, SCEDFA sẽ tiếp tục phát huy vai trò làm cầu nối, tổ chức nhiều diễn đàn nhằm hỗ trợ người lao động Việt Nam đang làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài khu vực miền Trung-Tây Nguyên tăng cường sự kết nối, nâng cao năng lực, cập nhật các chính sách, quy định của pháp luật để xây dựng, phát triển thành công nhiều dự án góp phần phát triển kinh tế-xã hội và hỗ trợ cuộc sống của người dân, đặc biệt những người gặp khó khăn, người nghèo ở các vùng miền núi, nông thôn, thành thị được tốt hơn./. 
  
Một số hình ảnh của buổi chuyên đề