• Trang chủ -
  • Tin tức & sự kiện -
  • Hội nghị giao ban SDDC – SCEDFA – FOSCO đóng góp dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 75/2014/NĐ-CP

Ngày 03/6/2020, tại Khách sạn Sông Hàn Đà Nẵng, 03 đơn vị (Cục Phục vụ ngoại giao đoàn - SDDC, Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài - FOSCO và Trung tâm Phục vụ đối ngoại Đà Nẵng – SCEDFA) được Bộ Ngoại giao giao/ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (TC, CNNN) tại Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 75/2014/NĐ-CP. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục An ninh Đối ngoại - Bộ Công an tại Hà Nội và Đà Nẵng, phòng An ninh đối ngoại - Công an TP. Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng, Cục Ngoại vụ-Bộ Ngoại giao. Ông Nguyễn Trắc Bá - Cục trưởng SDDC, ông Trần Quang Thảo – Chủ tịch Hội đồng Thành viên FOSCO và ông Trần Hiếu - Giám đốc SCEDFA đồng chủ trì Hội nghị.

Qua nội dung Báo cáo tổng kết 5 năm (2015-2019) tình hình thực hiện Nghị định số 75/2014/NĐ-CP đã cho thấy các nỗ lực của 03 đơn vị trong việc cải tiến và nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các TC, CNNN. Ông Nguyễn Thọ Xương, Quyền Trưởng phòng Quản lý Lao động – SDDC cũng đã tổng hợp một số vướng mắc, tồn tại về hành lang pháp lý, thiếu sự hợp tác của một bộ phận TC, CNNN, chưa phối hợp kịp thời giữa các cơ quan chức năng có liên quan và một số hạn chế về mặt nhân lực và kinh phí của 03 đơn vị trong suốt 5 năm thực hiện, đồng thời nêu lên một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam.

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 75/2014/NĐ-CP mà cả 03 đơn vị đề xuất nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các TC, CNNN. Phiên thảo luận đóng góp sửa đổi dự thảo Nghị định này cũng đã diễn ra sôi nổi ngay sau đó, nhận được nhiều chia sẻ và ý kiến của đại diện các cơ quan trung ương và địa phương tham dự. Trong đó nhấn mạnh việc cần thiết phải bổ sung một số nội dung như: Đối tượng quản lý là những đơn vị cung cấp các dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực, cho thuê lại lao động Việt Nam làm việc cho TC, CNNN; Chế tài khi các đối tượng không chấp hành đúng quy định; Làm rõ trách nhiệm của người lao động Việt Nam khi làm việc cho TC, CNNN và các cơ quan thẩm quyền có liên quan ở trung ương và địa phương; Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức cho người lao động Việt Nam...

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị, Tổ thư ký sẽ tổng hợp gửi Ban soạn thảo dự thảo Nghị định nghiên cứu, chỉnh sửa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét để Nghị định mới sớm được ban hành.


Hình 1: Toàn cảnh Hội nghị giao ban 03 đơn vị Sddc – Scedfa – Fosco đóng góp dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 75/2014/NĐ-CP

Hình 2: Ông Nguyễn Trắc Bá - Cục trưởng SDDC, ông Trần Quang Thảo - Chủ tịch HĐTV FOSCO, ông Trần Hiếu - Giám đốc SCEDFA chủ trì Hội nghị

Hình 3: Ông Trần Hiếu - Giám đốc SCEDFA phát biểu tại Hội nghị


Hình 4: Bà Nguyễn Thúy Anh – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

 

Phương Thùy