• Trang chủ -
  • Tin tức & sự kiện -
  • Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản và lập hồ sơ điện tử cho viên chức và người lao động SCEDFA

Ngày 15/10/2020, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) tổ chức tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản và lập hồ sơ điện tử cho đội ngũ viên chức và người lao động SCEDFA.

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, ông Trần Hiếu - Giám đốc SCEDFA đã nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác văn thư nói chung, kỹ năng soạn thảo văn bản, lập hồ sơ điện tử nói riêng và yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động nghiêm túc học tập, tiếp thu các nội dung được tập huấn và tích cực trao đổi các vướng mắc trong thực tế với báo cáo viên.

Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Dung, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Chi cục văn thư, lưu trữ thành phố Đà Nẵng giới thiệu và so sánh những điểm mới tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, lập hồ sơ điện tử…trong đó, chỉ ra một số lỗi sai thường gặp trong soạn thảo và ban hành văn bản, kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông thường, trách nhiệm của viên chức, người lao động trong việc soạn thảo, tham mưu ban hành văn bản của cơ quan.

Buổi tập huấn đã giúp viên chức, người lao động SCEDFA hiểu rõ hơn các quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; các bước về quy trình tạo lập và lưu trữ hồ sơ công việc trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành; góp phần nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản hành chính và công tác văn thư tại cơ quan.

Ông Trần Hiếu, Giám đốc SCEDFA phát biểu tại Buổi tập huấn

Bà Nguyễn Thị Dung, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Chi cục văn thư, lưu trữ thành phố Đà Nẵng báo cáo, hướng dẫn Buổi tập huấn.

Hoài Phương