• Trang chủ -
  • Tin tức & sự kiện -
  • Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) tham dự Hội nghị Gặp gỡ và trao đổi thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) tham dự Hội nghị Gặp gỡ và trao đổi thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Ngày 21/12, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị Gặp gỡ và trao đổi thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Tham dự Hội nghị có ông Trần Công Phú, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Vĩnh Xuân Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại Thừa Thiên Huế và ông Trần Hiếu, Giám đốc SCEDFA đồng chủ trì hội nghị cùng với đại diện cơ quan an ninh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại Hội nghị, ông Trần Hiếu - Giám đốc SCEDFA phát biểu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các TC,CNNN khu vực miền Trung- Tây Nguyên năm 2023 và phổ biến một số điểm mới tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152 qui định về người lao động nước ngoài làm việc và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho TC,CNNN tại Việt Nam.

Hội nghị là dịp nhằm tăng cường quan hệ kết nối, chia sẽ giữa các tổ chức nước ngoài, người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài và các sở, ban, ngành có liên quan, cũng như tăng cường hơn nữa quan hệ kết nối giữa các tổ chức nước ngoài, người lao động VN làm việc cho các TC,CNNN tại tỉnh Thừa Thiên Huế.