• Trang chủ -
  • Tin tức & sự kiện -
  • Trung tâm Phục vụ Đối Ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) và Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (SDDC), Bộ Ngoại giao thăm, làm việc với một số Sở Ngoại vụ và Tổ chức phi chính phủ nước ngoài khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Từ ngày 04-07/6/2020, ông Nguyễn Thành Công, Phó Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (SDDC) và bà Trà Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc SCEDFA đã dẫn đầu đoàn công tác đi thăm, làm việc với các Sở Ngoại vụ tỉnh Kontum, Đắk Lắk và Tổ chức Frankfurt Zoological Society (FZS), Đức tại tỉnh Gia Lai.

Tại các buổi làm việc, SCEDFA và SDDC đã phối hợp với Sở Ngoại vụ các tỉnh rà soát, đối chiếu số liệu và trao đổi, cập nhật thông tin về người lao động Việt Nam đang làm việc tại các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động của Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam theo Nghị định số 75/2014/NĐ-CP của Chính phủ tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Cũng trong chuyến công tác này, SCEDFA và SDDC đã thăm thực tế hoạt động dự án bảo tồn loài Vooc Chà vá chân xám tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh của Tổ chức FZS.

Nhìn chung, công tác phối hợp giữa SCEDFA, SDDC với các Sở Ngoại vụ địa phương nhằm thực hiện công tác tuyển và quản lý người lao động theo Nghị định số 75/2014/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều thuận lợi và một số khó khăn nhất định. Theo đó, các bên thống nhất trong thời gian tới cần tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và góp phần bảo đảm an ninh trong hoạt động đối ngoại cũng như hiệu quả hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương.


Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với Sở Ngoại vụ tỉnh Kom Tum


Đoàn công tác thăm thực tế hoạt động dự án của Tổ chức FZS tại Gia Lai


Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk

Thanh Ninh