• Trang chủ -
  • Tin tức & sự kiện -
  • Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng tham gia Hội nghị giao ban định kỳ giữa 03 đơn vị được Bộ Ngoại giao đặt hàng công tác quản lý lao động năm 2023 do Cụ Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao tổ chức

Chiều ngày 21/4/2023, 03 đơn vị Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài được Bộ Ngoại giao đặt hàng thực hiện công tác tuyển, quản lý người lao động Việt Nam theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ đã tổ chức họp giao ban định kỳ tại thành phố Đà Nẵng.
Tham dự Hội nghị có ông Hoàng Thùy Dương, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn; ông Trần Hiếu, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Đối ngoại và ông Nguyễn Tương Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài.
Tại Hội nghị, 03 đơn vị đã đánh giá thực trạng 03 năm (2020-2023) thực hiện nhiệm vụ của các Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, trong đó 03 đơn vị luôn bám sát nội dung của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, vận dụng linh hoạt phù hợp thực tiễn, vừa đảm bảo an ninh an toàn cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam.
Bên cạnh đó, 03 đơn vị còn có những kiến nghị chi tiết để các cơ quan liên quan xem xét, sửa đổi Nghị định số 152/2020/NĐ-CP trong thời gian tới nhằm tạo ra hành lang pháp lý đầy đủ và phù hợp với thực tiễn công tác tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong tình hình hiện nay.

Thanh Ninh