• Trang chủ -
  • Tin tuyển dụng -
  • Tổ chức tầm nhìn Thế Giới (WVI) cần tuyển 01 Nhân viên phát triển cộng đồng và 01 Nhân viên chương trình kỹ thuật - sinh kế

 TỔ CHỨC TẦM NHÌN THẾ GIỚI (WVI) CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VÀ NHÂN VIÊN CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT – SINH KẾ

 Địa điểm làm việc: Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Trị

  1. Số lượng: - Nhân viên phát triển cộng đồng: 01 người

                        - Nhân viên chương trình kỹ thuật - Sinh kế: 01 người

  1. Yêu cầu và nhiệm vụ chính:

Đối với chức danh: Nhân viên phát triển cộng đồng

            a) Yêu cầu:

          - Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: giáo dục/y tế công cộng/phát triển cộng đồng/xã hội học/quản trị kinh doanh,…;

          - Kỹ năng dẫn dắt, hỗ trợ tiến trình phát triển, bao gồm: tổ chức, huy động, tạo ảnh hưởng tới các đối tác (đặc biệt là ở cấp phường) tập hợp thành mạng lưới các đối tác phát triển khác nhau;

          - Năng lực quản lý chương trình tốt, hiểu biết về lý thuyết lẫn thực tế về toàn bộ chu trình quản ly dự án/chương trình;

          - Kỹ năng giao tiếp và viết báo cáo bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt;

          - Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint và Email).

  1. b) Nhiệm vụ chính:

          - Thúc đẩy các mối quan hệ với cộng đồng và đối tác cấp xã để hiểu thực tế địa phương và hỗ trợ tiến trình phát triển hướng tới an sinh trẻ em ở những xã do mình phụ trách;

          - Hỗ trợ đối tác, cộng đồng phát huy năng lực bản thân;

          - Quản lí chương trình tại các xã;

          - Hỗ trợ công tác Bảo trợ trẻ em.

Đối với chức danh: Nhân viên chương trình kỹ thuật – Sinh kế

            a) Yêu cầu:

         - Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành phát triển kinh tế - xã hội/cộng đồng/môi trường/nông nghiệp hoặc các lĩnh vực liên quan;

         - Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức và giao tiếp tốt;

         - Có khả năng giám sát, hỗ trợ để đảm bảo chất lượng của chương trình;

         - Có kỹ năng phân tích và và viết báo cáo bằng (cả tiếng Việt và tiếng Anh);

         - Có hiểu biết và cam kết làm việc trong lĩnh vực phát triển cộng đồng;

         - Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint và Email);

         - Có kinh nghiệm trong việc quản lý các dự án cộng đồng;

         - Sẵn sàng đi công tác đến địa bàn các chương trình vùng/dự án được chỉ định.

  1. b) Nhiệm vụ chính:

        - Định hướng chiến lược: Tổng hợp và phân tích dữ liệu để đưa ra những khuyến nghị phù hợp nhằm cải thiện chất lượng kỹ thuật của chương trình;

        - Hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo chất lượng của chương trình kỹ thuật – sinh kế trên địa bàn được phân công;

        - Xây dựng năng lực cho nhân viên của các chương trình vùng/dự án và đối tác;

        - Vận động chính sách và xây dựng mạng lưới làm việc với đối tác cấp tỉnh.

  1. Mức lương: Thỏa thuận.

       Các ứng cử viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng – 472 Hoàng Diệu – Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng hoặc qua email: quanlylaodongscedfa@danang.gov.vn . Điện thoại: (0236) 3552343

Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 06/05/2020