1. Địa điểm làm việc: Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Bình Định.
2. Số lượng: Điều phối viên: 03 người
3. Năng lực/kỹ năng:
• Các kỹ năng làm việc với các đối tác liên quan nhằm phối hợp thực hiện các hoạt động dự án ở cấp tỉnh;
• Kiến thức về Công nghệ trợ giúp (AT)/ Dụng cụ trợ giúp (AD) và Kỹ năng sinh hoạt hàng ngày (ADL) cho NKT;
• Kỹ năng đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực;
• Kỹ năng lập kế hoạch, giao tiếp, điều phối, và viết báo cáo.
4. Yêu cầu và nhiệm vụ chính:
a) Yêu cầu:
• Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đào tạo nghề trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe;
• Đã hoàn thành khóa đào tạo ít nhất 12 tháng về Hoạt động trị liệu (OT) hoặc Vật lý trị liệu (PT);
• Ít nhất một năm kinh nghiệm chuyên môn trong công việc liên quan đến Hoạt động Trị liệu/Vật lý trị liệu(OT/PT);
• Kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực hòa nhập xã hội/ khả năng tiếp cận/dịch vụ hỗ trợ cho NKT;
• Kinh nghiệm trong môi trường bệnh viện và chăm sóc sức khỏe cộng đồng là một lợi thế.
b) Trách nhiệm:
• Làm việc chặt chẽ với các Cán bộ dự án phụ trách mảng cung cấp dịch vụ công nghệ trợ giúp (AT)/dụng cụ trợ giúp (AD) và các đối tác tại tỉnh nhằm xây dựng kế hoạch hoạt độngtheo Kế hoạch Giám Sát Hoạt động chung của Dự án (PMP);
• Phối hợp chặt chẽ với các đối tác địa phương bao gồm Sở y tế, các bệnh viện và trung tâm y tế và các bên liên quan khác nhằm triển khai các hoạt động của dự án theo kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt;
• Hỗ trợ các Cán bộ dự án trong việc phối hợp với các đối tác địa phương và chuyên gia kỹ thuật nhằm đánh giá và cung cấp các dịch vụ công nghệ trợ giúp/dụng cụ trợ giúp (AD/AT) và các khóa đào tạo có liên quan cho các nhóm hưởng lợi của dự án bao gồm NKT và các đơn vị cung cấp dịch vụ
• Hỗ trợ các các bộ dự án và các đối tác địa phương nhằm đảm bảo công tác giám sát, khám lại, và đánh giá các dịch vụ cung cấp cho NKT được thực hiện đúng kế hoạch;
• Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp, tập huấn, hội thảo ở cấp huyện và cấp tỉnh;
• Hỗ trợ các Cán bộ dự ánnhằm đảm bảo rằng tất cả các tài liệu chứng từ tài chính của hoạt động tại tỉnh được hoàn thành và đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính;
• Lập các báo cáo hoạt động tại tỉnh theo yêu cầu.
5. Mức lương: Thỏa thuận.
Các ứng cử viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng – 19A Lê Hồng Phong – Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng hoặc qua email: quanlylaodongscedfa@danang.gov.vn . Điện thoại: (0236) 3552343
Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 25/11/2020