• Trang chủ -
 • Tin tuyển dụng -
 • Tổ chức tầm nhìn (VVOB) cần tuyển điều phối viên dự án cán bộ giám sát và đánh giá cố vấn giáo dục chiến lược về phát triển ngôn ngữ

1. Địa điểm làm việc: - Văn phòng dự án tại thành phố Đà Nẵng và Hà Nội

2. Số lượng: - Điều phối viên dự án: 01 người

                     - Cán bộ giám sát và đánh giá: 01 người

                     - Cố vấn giáo dục chiến lược về phát triển ngôn ngữ: 01 người

3. Yêu cầu và mô tả công việc:

- Đối với chức danh: Điều phối viên dự án

a) Yêu cầu:
 • Bằng Thạc sỹ về quản lý dự án hoặc quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm tương đương;
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm điều phối và quản lý dự án (lập kế hoạch, ngân sách, giám sát và viết báo cáo), ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực củng cố hệ thống và cấu trúc chính phủ;
 • Có kinh nghiệm với các quy trình quản lý thay đổi và phát triển năng lực trong bối cảnh của hệ thống giáo dục;
 • Kỹ năng tiếng Anh: Thông thạo kỹ năng nói và viết.

Yêu cầu về năng lực:

Năng lực cốt lõi của VVOB

Năng lực chuyên môn

-  Chú trọng vào kết quả

-  Cải tiến liên tục

-  Hợp tác

- Thấu cảm 360°

- Phân tích & phán đoán vấn đề

- Kỹ năng giao tiếp

- Thích ứng

- Lập kế hoạch & tổ chức


b)
Mô tả công việc:

 • Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chức năng (Giáo dục, Truyền thông, Giám sát & Đánh giá và Vận hành) để phát triển, thực hiện và giám sát kế hoạch hoạt động hàng năm và kế hoạch ngân sách bao gồm tỉ lệ giải ngân;
 • Chuẩn bị các yêu cầu về hậu cần và tài chính nhằm đảm bảo thực hiện suôn sẻ các hoạt động của dự án;
 • Cố vấn, hướng dẫn, thúc đẩy và hỗ trợ đồng nghiệp trong đội dự án nhằm đóng góp vào việc hoàn thành kết quả dự án;
 • Xác định và truyền đạt các thông tin dự án cho toàn bộ các bên liên quan (đối tác, nhà tài trợ, nội bộ) bao gồm tiến độ/ báo cáo hàng năm/ báo cáo cuối kỳ và các vấn đề quan trọng liên quan đến việc thực hiện dự án;
 • Đảm bảo một cơ chế làm việc hiệu quả với đối tác bao gồm ký kết Biên bản ghi nhớvà phê duyệt dự án với các đối tác quốc gia và đối tác tỉnh;
 • Đảm bảo hiện thực hóa kịp thời các mốc quan trọng và kết quả cuối cùng của dự án.

- Đối với chức danh: Cán bộ giám sát và đánh giá

a) Yêu cầu:

Yêu cầu về năng lực:

Năng lực cốt lõi của VVOB

Năng lực chuyên môn

- Chú trọng vào kết quả

- Cải tiến liên tục

- Hợp tác

- Đáng tin cậy

- Độ chính xác 

- Lập kế hoạch và tổ chức

- Phân tích và phán đoán vấn đề

- Kỹ năng giao tiếp


b)
Mô tả công việc:

 • Tham gia vào việc lập kế hoạch cho chương trình và dự án, và xem xét các hoạt động để đảm bảo các khía cạnh của Giám sát- Đánh giá- Giải trình- Học tập (MEAL) được thực hiện và theo dõi;
 • Đảm bảo thu thập và phân tích dữ liệu hiệu quả và chính xác: phát triển các công cụ thu thập dữ liệu, thường xuyên thu thập dữ liệu liên quan đến chỉ số dự án và chương trình, và hỗ trợ phân tích và báo cáo các dữ liệu định lượng và định tính đã thu thập;
 • Hỗ trợ thiết kế và theo dõi đánh giá dự án;
 • Hỗ trợ xây dựng kế hoạch và phương pháp nghiên cứu;
 • Đảm bảo chuẩn bị hậu cần cho các hoạt động nghiên cứu.

- Đối với chức danh: Cố vấn giáo dục chiến lược về phát triển ngôn ngữ

a) Yêu cầu:
 • Bằng Thạc sỹ, ưu tiên trong lĩnh vực Giáo dục hoặc lĩnh vực liên quan chuyên ngành phát triển ngôn ngữ hoặc kinh nghiệm làm việc tương đương;
 • Ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc liên quan;
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm (làm việc) quốc tế:
 • Bằng Thạc sỹ tại nước ngoài, hoặc
 • Có kinh nghiệm làm việc trong tổ chức quốc tế, hoặc
 • Có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài liên quan đến vị trí tuyển dụng
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại một quốc gia có thu nhập thấp hoặc trung bình
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến phát triển năng lực của tổ chức, đội nhóm và cá nhân, ưu tiên trong lĩnh vực củng cố hệ thống và cơ cấu chính phủ;
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan bên ngoài tổ chức, ưu tiên kinh nghiệm làm việc với nhiều đối tác;
 • Có kiến thức thực tiễn hoặc kinh nghiệm về các Phương pháp giáo dục trong Giáo dục mầm non, cụ thể:
 • Kiến thức/kinh nghiệm về phát triển ngôn ngữ trong Giáo dục mầm non
 • Kiến thức/kinh nghiệm về quá trình chuyển tiếp từ Giáo dục mầm non lên Giáo dục tiểu học
 • Hiểu biết sâu sắc về các xu hướng phát triển quốc tế và nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực giáo dục nói chung và phát triển ngôn ngữ và tiền đọc viết nói riêng;
 • Kỹ năng quản lý thời gian và quản lý dự án tốt (lập kế hoạch, giám sát, viết báo cáo);
 • Linh hoạt với khả năng đa nhiệm vụ và thích nghi tốt với các thay đổi;
 • Hiểu biết tốt về việc nhân rộng các đổi mới giáo dục (từ thí điểm đến nhận rộng);
 • Trình độ tiếng Anh: CEFR trình độ C1 hoặc tương đương

Yêu cầu về năng lực

Năng lực cốt lõi của VVOB

Năng lực chuyên môn

- Chú trọng kết quả

- Cải tiến liên tục

- Hợp tác

- Xây dựng mạng lưới chiến lược và quan hệ đối tác

- Kỹ năng thuyết phục

- Xây dựng tầm nhìn

- Phân tích và phán đoán vấn đề


b)
Mô tả công việc:

 • Tham gia vào việc lập kế hoạch cho chương trình và dự án, và xem xét các hoạt động để đảm bảo các khía cạnh của Giám sát- Đánh giá- Giải trình- Học tập (MEAL) được thực hiện và theo dõi;
 • Đảm bảo thu thập và phân tích dữ liệu hiệu quả và chính xác: phát triển các công cụ thu thập dữ liệu, thường xuyên thu thập dữ liệu liên quan đến chỉ số dự án và chương trình, và hỗ trợ phân tích và báo cáo các dữ liệu định lượng và định tính đã thu thập;
 • Hỗ trợ thiết kế và theo dõi đánh giá dự án;
 • Hỗ trợ xây dựng kế hoạch và phương pháp nghiên cứu;
 • Đảm bảo chuẩn bị hậu cần cho các hoạt động nghiên cứu.

          Các ứng cử viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng – 19A Lê Hồng Phong – Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng hoặc qua email: quanlylaodongscedfa@danang.gov.vn . Điện thoại: (0236) 3552343

Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 18/6/2021