• Trang chủ -
  • Tin tuyển dụng -
  • Thông báo về kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng trực thuộc Sở Ngoại vụ năm 2020