Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

Xem tất cả

Tọa đàm Trưởng đại diện các VP, TCNN tại khu ...

Đến hẹn lại lên, vào ngày 30/05/2018, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng đã tổ chức Tọa đàm, gặp mặt với Trưởng đại ...

|    Ngày 04/06/2018 Xem tiếp

Giới thiệu sách “Từ kẻ thù thành đối tác – ...

Chiều ngày 04/10/2018, Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức Buổi giới thiệu sách ...

|    Ngày 09/10/2018 Xem tiếp

Gặp mặt người lao động Việt Nam cuối năm 2018

Ngày 18/01/2019, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) phối hợp với các văn phòng, tổ chức nước ngoài (VP, TCNN) trên địa ...

|    Ngày 25/01/2019 Xem tiếp

Hợp tác tuyển sinh du học Nhật Bản tại Đại ...

Ngày 12/02/2019, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại diện chính quyền thành phố ...

|    Ngày 14/02/2019 Xem tiếp
Số: 16/2015/TT-BLĐTBXH

Ban hành 22/4/2015

Số: 9642/QĐ-UBND

Ban hành 31/12/2014

Số: 45/2016/QĐ-TTg

Ban hành 19/10/2016

Số: 1431/1998/QĐ-UB

Ngày 20/03/1998

Xem tất cả
THÔNG BÁO Cung cấp thông tin từ trung tâm phục vụ đối ngoại.
Xem tất cả
Hãy đăng nhập để xem thông báo mới nhất từ trung tâm phục vụ đối ngoại
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 

THÔNG BÁO

- Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động 2019

-  Kết quả điểm xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng năm 2018

- Thông báo tuyển dụng lao động cho NGOs năm 2019

- Thông báo khác

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363552344


-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344


-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363552344

  •  
  •  
  •